KFUM Familiearena

Her kan du se oppdatert konsept for KFUM Familiearena, samt lese om hva klubben ser av muligheter i et nytt anlegg.

24.mai sendte KFUM inn oppdatert innholdskonsept til Plan- og bygningsetaten. Det betyr at vi er et steg nærmere i ønsket om å utvikle KFUM Familiearena.

Det oversendte forslaget til KFUM Familiearena inneholder:

BADEANLEGG: KFUM vil tilføre Ekeberg et badeanlegg. Badeanlegget vil inneholde et 25 meters basseng, et barnebasseng og et terapibasseng.
TRENINGSSENTER: Treningssenter der garderober planlegges i sambruk med badeanlegget.
ØKT BANEKAPASITET: En utvidelse av idrettsanlegget og flater for fotballspill. Sjuerbanen blir utvidet til en ny elleverbane. Dagens parkeringsareal ved hallen blir flyttet til vestsiden av KFUM-hallen.
MINISTADION: En utvidelse av KFUM Arena til en ministadion med 2250 sitteplasser med fasiliteter som tilfredsstiller krav fra Norges Fotballforbund.
HALL: En basishall som vil kunne styrke KFUM-kameratenes virksomhet, samt øke det generelle idretts- og aktivitetstilbud på Ekebergsletta og i bydelen for øvrig. Her vil det kunne bli muligheter for forskjellig form for trening, dans, drama etc.
IDRETTSBARNEHAGE: Det foreslås en idrettsbarnehage med åtte avdelinger. Barnehagens utearealer vil kunne benyttes av barn i området utenom barnehagens åpningstider.
NYE KLUBBLOKALER: Nye kontorer og klubblokaler. Lokalene vil kunne brukes på ettermiddag av klubbaktivitet og andre, og på dagtid av administrasjon og fotballakademiet (SFO-tilbud) som i dag benyttes av nærmere 400 barn.
OMPLASSERING AV DRIFTSSTASJON: Det legges opp til å omplassere Oslo kommunes driftsstasjon, som i dag ligger på sletta. Her legges det også opp til offentlige toaletter.

Åpent og inkluderende
Utvikling av en ny KFUM Arena er et arbeid som har pågått siden 2008. Så langt har selve idrettslaget, KFUM-kameratene Oslo, brukt begrenset med ressurser til dette arbeidet. Utviklingsarbeidet har vært drevet og finansiert av Oslo KFUM.

- Vi er glade for at det nå er kommet fram til det innholdskonseptet som nå er oversendt til Plan- og bygningsetaten. Konseptet framstår for oss som godt gjennomarbeidet og veldig spennende. Det som nå er oversendt viser hva slags innhold det kan bli i bygget dersom en ny reguleringsplan åpner for det, sier daglig leder i KFUM-kameratene Oslo, Thor-Erik Stenberg.

Anlegget ønskes bygget rundt eksisterende baner, og KFUM Familearena er tenkt som et å̊pent og inkluderende anlegg for allmenheten, både funksjonelt og visuelt.

- Når det gjelder den store åpne sletta, så ønsker bydelen, naboer, rådhuset og KFUM å bevare den slik den er, med unntak av driftsstasjonen som det nå legges opp til å inkludere i vårt anlegg, sier Stenberg.

Han ser store muligheter for klubben i det forslaget som nå er sendt inn til Plan- og bygningsetaten.

- Klubben er i voldsom vekst. Gjennom konseptet som foreligger vil vi kunne utvikle og vokse ytterligere. KFUM Familiearena skal bli nettopp det, en «familiearena» som skal fylles med sunn aktivitet på dag- og kveldstid, både ute og inne, sier Stenberg.

Saken fortsetter under bildet/illustrasjonen


Badeanlegget slik det er tegnet i innholdskonseptet.

Mulighetsarena
- Vi har i dag nesten 400 barn innom vårt populære fotballakademi, dette vil vi kunne utvikle og styrke ytterligere. Vi ønsker å være et sted der hele familien kan møtes, og et sted der mennesker skal kunne drive aktivitet på tvers av generasjoner. En utvidelse av kunstgressflaten vil også kunne gi oss anledning til å ta imot flere fotballspillere. I dag er det slik at vi har inntaksstopp i enkelte årganger, det er en situasjon vi liker dårlig. En ny basishall vil utvilsomt være et solid løft for det helhetlige idretts- og aktivitetstilbud som vi ønsker å tilby, sier Stenberg.

I klubbens innspill har visjonen «En klubb for livet!» vært førende.

- KFUM-kameratene har via eiendomsselskapet verdier som vi ønsker å forvalte til det beste for kommende generasjoner av barn og unge og vi ønsker at de investeringer som gjøres kommer flest mulig til gode. Vi vil gjøre plass for og skape muligheter til aktivitet både for unge og gamle. Fokus har derfor vært på å finne et konsept som kan komme flest mulig brukere i alle generasjoner til nytte, ikke bare for KFUM-ere.

Han er opptatt av å understreke at det er mye arbeid som gjenstår før anlegget kan bli en realitet.

- Vi ser at forslaget skaper stort engasjement både i og rundt klubben, både fra de som er positive til en slik utvikling og de som er negative. Det synes vi er bra. Vi ser allerede nå mange spennende muligheter for idrettslaget i dette bygget, men ønsker også å involvere medlemmene i klubben sterkere når det er hensiktsmessig. Det er også for tidlig å si noe om hvem som eventuelt skal drifte for eksempel treningssenter, badeanlegg og barnehage.

Se konseptet
Vegard Kobberdal er prosjektleder for utvikling av KFUM Familiearena. Han har stor forståelse for at det er mange som ønsker å mene noe om et utbyggingsprosjekt av denne størrelsen.

- Vi setter pris på konstruktive tilbakemeldinger, og vi mener vi i dette siste konseptet har hensyntatt mange innspill. Det er naturlig at det er mange som bryr seg om sletta og utviklingen av denne. Men alt i alt, så opplever vi at svært mange ønsker et slik anlegg velkommen – mange ser hva det vil bety for bydelen med et nytt, moderne svømmeanlegg, et godt barnehagetilbud og nye arealer for å kunne drive sunn aktivitet for barn og unge, både på dagtid og kveldstid, sier Kobberdal.

- Jeg oppfordrer alle til å lese utkast til Områdeprogram for Ekeberg By- og Idrettspark. Jeg håper også mange tar seg tid til å lese dokumentet som beskriver KFUM sitt konsept oppdatert 23.mai 2016 og se på illustrasjonene. 

Her kan du laste ned og se innholdskonseptet som er oversendt Plan og bygg.

SAMMEN FOR EN REN IDRETT

Gi din støtte!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift